Kuva: Mikko Auerniitty / Puuinfo

Kuva: Pieni Viestintätoimisto

Kuva: Isku

Kuva: Tuomas Uusheimo

Kuva: Mikko Auerniitty / Puuinfo

Kuva: Mikko Auerniitty / Puuinfo

previous arrow
next arrow
Slider

Puu työllistää kalusteista puutaloihin ja sahoilta biotalouteen

Puutuoteteollisuus on keskeisin puutekniikan insinöörejä työllistävä ala. Vuosina 2021–2026 alalle arvioidaan tarvittavan noin 700 uutta osaajaa per vuosi. Töitä todellakin riittää, sillä tällä hetkellä esimerkiksi puutekniikan insinööriksi valmistuu vuosittain noin 40 opiskelijaa, ja osaajien tarve on suurinta juuri puutekniikan insinöörien kohdalla. Tällä sivulla esittelemme alaa, työtehtäviä ja entisten opiskelijoiden nykyisiä työtehtäviä.

Tutustu alaan ja työtehtäviin

Puutuoteteollisuus on keskeinen hyvinvoinnin tuoja ja työpaikkojen luoja. Se työllistää suoraan noin 28 000 ja välillisesti moninkertaisen määrän suomalaisia. Korkealaatuisista ja uusiutuvaa raaka-ainetta hyödyntävistä puutuotteista suuri osa menee vientiin. Alan tuotannon bruttoarvo on 8 mrd. ja vienti 3 mrd. euroa. Tuotannossa hyödynnetään tietotekniikkaa ja automaatiota.

Puutekniikan insinöörit työskentelevät menestyksekkäästi esimerkiksi tuotekehitys-, johto-, myynti-, markkinointi- ja tehdassuunnittelutehtävissä. Puutekniikan osaajia työskentelee myös puutalo- ja puurakenneteollisuuden tuotannossa ja suunnittelussa. Tai ryhtyisitkö yrittäjäksi?

Puutuoteteollisuuden eli mekaanisen metsäteollisuuden aloja:
Sahateollisuus | Vaneriteollisuus | Kuitu-ja lastulevyteollisuus | Huonekaluteollisuus | Insinööripuuteollisuus (liimapuu, kertopuu) | Puusepänteollisuus | Rakennuspuuteollisuus | Puutaloteollisuus | Bioenergia | Puutuoteteollisuuden laitevalmistajat | Parketti-, lämpöpuu-, pakkaus-, pintakäsittely- ja liimausteollisuus sekä puun kyllästys.

Wanted – puualan yritykset etsivät puutekniikan osaajia!

Puu on kansainvälinen miljardibisnes, johon tarvitaan jatkuvasti uusia tekijöitä. Katso videon upeat esimerkit siitä, mitä UPM, Isku, Novart, Metsä Wood, Stora Enso, Versowood ja Koskisen Oy saavat puusta aikaan. Muun muassa nämä alan yritykset tarjoavat opiskelijoille myös runsaasti harjoittelu- ja kesätyöpaikkoja. Hae Lahden ammattikorkeakouluun ja liity puun osaajiin!

Lue lisää yrityksistä ja mahdollisuuksista

Puu on luonnonmukaisuutta, tunnetta ja voimaa. Se on tuotteita ja rakennuksia – ja miljardibisnes. Tuotekehitys, myynti ja markkinointi kaipaavat jatkuvasti uusia tekijöitä.

UPM on yksi Suomen kansainvälisimmistä yrityksistä. Isku käyttää vuodessa yli miljoona neliömetriä erilaisia puulevyjä, kuten UPM:n Gradaa. Myös suurin keittiövalmistajamme Novart käyttää huomattavia määriä puupohjaisia levyjä. Rakennusteollisuudessa rajoja rikkovat Metsä Woodin kertopuuratkaisut, jotka yhdistävät levyn ja palkin ominaisuuksia. Stora Enson CLT-levystä rakennetaan ympäri maailmaa kokonaisia kerrostaloja. Versowoodilla puuta jalostetaan monipuolisesti eri käyttötarkoituksiin, kuten ympäristörakentamiseen eli vaikkapa siltoihin. Koskisen Oy:n katto- ja seinäelementeistä on tehty muun muassa Euroopan suurin puukerrostalo.

Kesällä Suomessa kasvaa puuta joka sekunti 25 suuren männyn verran. Se on enemmän kuin puuta pystytään hyödyntämään. Metsänhoidon avulla metsät ja sitä myöten myös hiilinielut pysyvät hyvässä kunnossa.

Puutekniikan insinöörit valmiina huippuhommiin

Puutekniikan insinöörit työllistyvät esimerkiksi huonekalu- ja rakennusteollisuuden suunnittelu- ja johtotehtäviin. Uran alku voi tuoda tullessaan myös tuotannon esimiestehtäviä. Töitä riittää, sillä Suomi tarvitsee puutekniikan huippuosaajia. Opinnoissa tutustutaan puutekniikkaan puun hakkuusta lopputuotteen suunnitteluun, valmistukseen ja markkinointiin. LAMKissa ei tyydytä vain opettamiseen, vaan opiskelijat ovat synnyttämässä alan innovaatioita. Koulutus painottuu käytännön ongelmien ratkaisemiseen ja tekemällä oppimiseen esimerkiksi kiinnostavissa yritysprojekteissa. Uusi maailma tehdään puusta, tule tekemään!

Automaatiosta tehoa ja turvallisuutta | Antti Komulainen, suunnitteluinsinööri, Raute Oyj

”Teollisen internetin mahdollisuudet alkavat konkretisoitua uusina palvelutuotteina, ja nämä tuovat lähivuosina paljon positiivisia muutoksia ympäröivään maailmaan. Sain opinnoista erinomaisen perustan olemassa olevan tiedon etsintään ja hyödyntämiseen sekä olennaisia taitoja havaintojen ja ideoiden esittämiseen.”

Lue lisää Antin ajatuksia työstään

Työ:

Työskentelen tuotannon tukipalveluissa suunnitteluinsinöörinä. Työ pitää sisällään erilaisia kehityshankkeita firman sisällä sekä yhteistyössä asiakkaiden kanssa.

Minä insinöörinä:

Innostun uusista keksinnöistä ja samalla kunnioitan vanhaa, mutta kaikkea tulee myös kyseenalaistettua. Firman pikkujouluissa teimme kollegan kanssa Periscope-gallupin, jossa kysyttiin insinöörin tärkeintä työkalua. Vaihtelevien vastausten joukosta ykköseksi nousi pää/aivot. Totta kai tekniset asiat täytyy hallita ja työtehtävistä riippuen joihinkin softiin on todennäköisesti välttämätöntä erikoistua. Ydintä on myös oman osaamisen ylläpitäminen ja kehittäminen.

Työn vaikutus ympäröivään maailmaan:

Rauten asiakkailleen toimittamilla laitteilla on merkittävä vaikutus puun tehokkaaseen käyttöön ja energiankulutuksen minimointiin. Automaatio tekee tuotannosta tehokkaampaa ja parantaa samalla työturvallisuutta. Teollisen internetin mahdollisuudet alkavat konkretisoitua uusina palvelutuotteina, ja nämä tuovat lähivuosina paljon positiivisia muutoksia ympäröivään maailmaan.

Hyödyt puutekniikan opinnoista:

Sain opinnoista erinomaisen perustan olemassa olevan tiedon etsintään ja hyödyntämiseen sekä olennaisia taitoja havaintojen ja ideoiden esittämiseen. Myöskään kansainvälisyyden ja verkostoitumisen tärkeyttä ei turhaan korostettu.

Opinnot täydensivät ammattitutkinnon | Henri Voitto, tuotantopäällikkö, Tenwood Oy

”Uuden luominen tai jonkin olemassa olevan luominen uudella tavalla ovat minulle mieleisiä tehtäviä. Insinöörin tulisi olla avarakatseinen ja osata poimia tietoa poikkeuksellisistakin paikoista. Luovuuden ja teknisen ammattitaidon avulla niistä pitäisi kehittää lähtökohtaa parempi ratkaisu. Nykyiseen työhöni opinnot antoivat suoraan paljon.”

Lue lisää Henrin ajatuksia työstään

Työ:

Valmistuin puutekniikan insinööriksi Lahden ammattikorkeakoulusta keväällä 2012. Saman vuoden syksyllä aloitin työskentelyn tuotantopäällikkönä kuormalavoja ja pakkauksia valmistavassa Tenwood Oy:ssä.

Minä insinöörinä:

Olen hyvin käytännönläheinen ja tarkka työssäni. Puuala ja työskentely puun parissa ovat kiinnostaneet minua jo ihan lapsesta saakka. Uuden luominen tai jonkin olemassa olevan luominen uudella tavalla ovat minulle mieleisiä tehtäviä. Olen hyvin pitkäjännitteinen, ja jaksan keskittyä hankaliinkin tehtäviin niiden vaativan ajan – periksi en helpolla anna. Mielestäni insinöörin tulisi olla avarakatseinen ja osata poimia tietoa poikkeuksellisistakin paikoista. Luovuuden ja teknisen ammattitaidon avulla niistä pitäisi kehittää lähtökohtaa parempi ratkaisu. Jatkuva itsensä kehittäminen ja yleinen kiinnostus uusiin asioihin ovat tärkeitä ominaisuuksia.

Työn vaikutus ympäröivään maailmaan:

Kun asiakkaamme ovat lähettämässä tavaraa maailmalle, tarvitaan tuotteille jokin alusta tai pakkaus. Omalla työlläni vastaan siihen asiakkaiden tarpeeseen, ja järjestän oikeanlaiset pakkaukset oikeaan paikkaan sovittuna aikana. Olen monella tehdasalueella bongannut tummuneesta ja ei-niin-suorasta kuormalavapinosta meidän merkinnöillämme varustettuja kuormalavoja, jotka ovat kiertäneet maailmaa ja palvelleet jo monia eri asiakkaita. Eli periaatteessa myös siinä näen työni jälkeä.

Hyödyt puutekniikan opinnoista:

Minulla oli pohjakoulutuksena ammattikoulututkinto, joten uutta asiaa tuli erityisesti teoreettisissa aineissa. Käytännön harjoitteissa opin tuntemaan puuta materiaalina paljon perusteellisemmin ja huomaamaan kuinka monimutkaista se onkaan. Nykyiseen työhöni opinnot antoivat suoraan paljon, muun muassa lean-ajattelun, teknisen piirtämisen ja laskentatoimen osalta.

Ennakointia ja tehokkuuden kasvattamista | Antti Lankinen, tuotepäällikkö, Raute Oyj

”Insinöörin olisi syytä pystyä ennakoimaan tulevaa. Lisäksi tekniikka kehittyy koko ajan hurjaa vauhtia, joten pysyäkseen kehityksen kelkassa insinööriltä tulee löytyä paloa ja uteliaisuutta tutkailla ympärillä tapahtuvaa laaja-alaisesti. Osallistun usein uusien, raaka-ainetta säästävien ja tehokkaammin hyödyntävien sekä entistä energiatehokkaampien ratkaisuiden kehittämiseen.”

Lue lisää Antin ajatuksia työstään

Työ:

Valmistuin puutekniikan insinööriksi vuonna 2011, ja olen nyt tuotepäällikkö Raute Oyj:ssä. Tehtäviini kuuluvat vaneriin ja viiluun sekä niiden valmistamiseen liittyvät testaukset. Myös mekaniikkasuunnittelua tulee tehtyä hieman, kun testauksilta ehtii.

Minä insinöörinä:

Pidän eniten käytännönläheisistä työtehtävistä. Olen utelias uusille asioille ja haasteille, ja halu kehittyä ammatillisesti on kova. Insinöörin olisi syytä pystyä ennakoimaan tulevaa. Jos tai kun se ei aina onnistu tai ole edes mahdollista, tulee insinöörin pystyä ratkaisemaan eriasteisia ongelmia. Lisäksi tekniikka kehittyy koko ajan hurjaa vauhtia, joten pysyäkseen kehityksen kelkassa insinööriltä tulee löytyä paloa ja uteliaisuutta tutkailla ympärillä tapahtuvaa laaja-alaisesti. Myös omalle alalle sovellettavissa olevia ratkaisuja voi löytyä yllättävistäkin suunnista, pitää siis olla valppaana.

Työn vaikutus ympäröivään maailmaan:

Osallistun usein uusien, raaka-ainetta säästävien ja tehokkaammin hyödyntävien sekä entistä energiatehokkaampien ratkaisuiden kehittämiseen. Tämä kaikki tehdään, jotta resursseja saataisiin tehokkaampaan käyttöön ja asiakkaidemme valmistamien puutuotteiden laatu paranisi – mikä tietenkin edelleen vaikuttaa esimerkiksi huonekalujen kestävyyteen ja rakentamisen laatuun.

Hyödyt puutekniikan opinnoista:

Sain hyvät insinöörin perustaidot, joita on sitten omien ja työnantajien tarpeiden mukaan kehitetty ja täydennetty edelleen.

Opinnäytetyöstä menestystuote | Henri Hilander, kehityspäällikkö, Lammin Ikkuna Oy

”Minulle oli helppo valinta lähteä opiskelemaan puutekniikkaa. Olin jo suorittanut ammattikoulussa puualan perustutkinnon. Opinnäytetyönäni vuonna 2009 suunnittelin Lammin Ikkunalle energiansäästöikkunan. Tuote oli useita vuosia markkinoiden energiatehokkain avattava ikkuna. Olen pystynyt soveltamaan ammattiaineista saamaani tietoa hyvin työelämään. Mielestäni puualalla on hyvät tulevaisuudennäkymät, puulla on paljon potentiaalia.”

Lue lisää Henrin ajatuksia työstään

Työskentelen Lammin Ikkunalla kehityspäällikkönä ja vastaan muun muassa kehityshankkeista ja laatuun liittyvistä kysymyksistä.

Minulle oli helppo valinta lähteä opiskelemaan puutekniikkaa Lahden ammattikorkeakouluun. Olin jo suorittanut ammattikoulussa puualan perustutkinnon. Puu on uusiutuva luonnonmateriaali, ja sen käyttämisellä rakennusmateriaalina on Suomessa pitkät perinteet. Puulla on paljon uusia mahdollisuuksia ja käyttökohteita.

Opiskelussa parasta olivat ammattiaineet, käytännön kokeet ja harjoittelujaksot. Työharjoitteluiden aikana pääsin tutustumaan erilaisiin työympäristöihin. Harjoitteluja suoritin Lammin Ikkuna Oy:n ikkunatehtaalla ja Jeld-Wen Suomi Oy:n ovitehtaalla. Opinnäytetyönäni vuonna 2009 suunnittelin Lammin Ikkunalle energiansäästöikkunan. Tuote oli useita vuosia markkinoiden energiatehokkain avattava ikkuna.

Puutekniikan opiskelusta on ollut paljon hyötyä työssäni. Olen pystynyt soveltamaan ammattiaineista saamaani tietoa hyvin työelämään.

Mielestäni puualalla on hyvät tulevaisuudennäkymät. Puulla on paljon potentiaalia, ja on vaikea uskoa, että sitä tultaisiin syrjäyttämään millään muulla materiaalilla rakennuspuusepäntuotteissa. Toivotan kaikki tulevat puutekniikan opiskelijat tervetulleeksi mukavalle ja mielenkiintoiselle alalle!

Puulla on hyvä tulevaisuus | Saija Korpela, vuoropäällikkö, Koskisen Oy

”Olen aina ollut niin sanotusti tekniikan ihminen. Vuosikurssillamme oli hyvä tiimihenki, ja se teki opiskelusta mukavaa. Mielenkiintoisimpia olivat esimerkiksi vaneritekniikan ja huonekalutekniikan kurssit. Niissä pääsi tekemään labratöitä ja työskentelemään puun parissa. Ennen ammattikorkeakoulua kävin lukion. Puualan tulevaisuus Suomessa näyttää hyvältä, mutta alalle tarvittaisiin uusia kotimaisia innovaatioita.”

Lue lisää Saijan ajatuksia työstään

Nykyisin työskentelen esimiestehtävissä vuoropäällikkönä Koskisen Oy:n vaneritehtaalla Kärkölässä. Puutekniikan opintojen ansiosta ymmärrän puuta ja sen luonnetta. En varmasti olisi tässä työssä, jos olisin opiskellut jotakin muuta.

Puu on tärkeä materiaali Suomessa. Elin lapsuuteni ja nuoruuteni metsän lähellä, ja se varmasti vaikutti alani valintaan. Materiaalissa on mielenkiintoista se, että jokainen puu on erilainen. Olen myös aina ollut niin sanotusti tekniikan ihminen. Ennen ammattikorkeakoulua kävin lukion.

Muistan, että opiskeluaikana LAMKissa vuosikurssillamme oli hyvä tiimihenki, ja se teki opiskelusta mukavaa. Mielenkiintoisimpia kursseja olivat esimerkiksi vaneritekniikan ja huonekalutekniikan kurssit. Niissä pääsi tekemään labratöitä ja työskentelemään puun parissa.

Työharjoitteluni suoritin Koskisen-konserniin kuuluvassa Herralan talotehtaassa. Aluksi olin parin kesää työskentelemässä linjalla, ja viimeisenä vuotena tein projektiluontoisen työn samalle yritykselle. Projektin kautta pääsin tutustumaan yritykseen monipuolisemmin. Opinnäytetyöni tein Koskisen vaneritehtaalle, aiheenani hyötysuhteet. Työn jälkeen valmistuin LAMKista vuonna 2007.

Puualan tulevaisuus Suomessa näyttää hyvältä, mutta alalle tarvittaisiin uusia kotimaisia innovaatioita. Maamme on täynnä puuta, eikä se ole häviämässä mihinkään. Ainoa riski on, että tuotantoa siirretään halpamaihin pienempien kustannusten vuoksi.

Puuala ei ole vain mekaanista metsäteollisuutta | Antti Rannos, tuotepäällikkö, Penope Oy

”Suomen vihreä kulta. Puualalta voi työllistyä melkein mihin vain. Opinnot ovat antaneet vahvan yleiskuvan puutuotteista ja niiden valmistuksesta. On paljon helpompi mennä ensimmäiselle asiakaskäynnille vaikkapa lastulevytehtaaseen, kun tietää suunnilleen, miten prosessi toimii.”

Lue lisää Antin ajatuksia työstään

Suoritin Kurun Metsäoppilaitoksessa yhdistelmätutkinnon lukio/metsätalouden perusteet, ja puun jatkojalostus alkoi kiinnostaa. Ennen kouluja kuvittelin puualan olevan mekaanista metsäteollisuutta. Näkemys on muuttunut täysin. Nykyään tunnen koko ketjun, kannolta hienojalosteeksi. Yhdestä puusta syntyy uskomaton määrä erilaisia tuotteita, esim. lankkua, lautaa, sellua, viilua, levytuotteita… Puusta on moneksi.

Valmistuin 2008, ja olen toiminut vaneritehtaalla projekti-insinöörinä ja elintarviketeollisuudessa myyntitehtävissä. Nykyään vastaan Penope Oy:ssä puuntyöstökoneiden terien, hiomatuotteiden ja liimojen hankinnasta ja myynnistä. Työnkuvaan kuuluu myös koneiden varustaminen yhdessä aluemyyjien ja tuotevastaavien kanssa. Päämiehillä ja messuilla vierailen muutaman kerran vuodessa, Suomessa tapaan asiakkaita viikoittain. Tykkäsin yhdistää analyyttisen konttorityön ja liikkuvan myyntityön. Tuotepäällikkönä nämä yhdistyvät loistavasti.

Parasta puutekniikan opiskelussa oli joustava, kurssimuotoinen opiskelu sekä itsenäisesti rakennettavat jaksot. Työharjoitteluissa tein pääsääntöisesti pienprojekteja laadun tarkkailun ja parantamisen parissa. Insinöörityön tein vanerivarastojen hallinnasta.

Suomessa on todella vahva puuteollisuuden ja jatkojalostuksen osaaminen. Etenkin joustavuus tuntuu olevan ajan trendi – jos pystyy tuottamaan pieniä sarjoja tehokkaasti, on vahvoilla. Bulkkituotanto näyttää siirtyvän halvemman työvoiman maihin, mutta uskon laadukkaiden ja korkean jalostusasteen tuotteiden kantavan puualaa Suomessa jatkossakin. Tuotekehitykseen, laitehankintoihin ja koulutukseen on Suomessa syytä panostaa entistä enemmän. Tulevaisuuden tuotteissa yhdistetään entistä useammin puuta ja muita materiaaleja.