Kuva: Mikko Auerniitty / Puuinfo

Kuva: Pieni Viestintätoimisto

Kuva: Isku

Kuva: Tuomas Uusheimo

Kuva: Mikko Auerniitty / Puuinfo

Kuva: Mikko Auerniitty / Puuinfo

previous arrow
next arrow
Slider
previous arrow
next arrow
Slider
previous arrow
next arrow
Slider
previous arrow
next arrow
Slider
previous arrow
next arrow
Slider

Puutekniikassa yhdistyvät käytäntö ja teoria – puualalla innostaa rakentaminen

”Ennakkokäsitykseni puutekniikasta oli, että siinä yhdistyvät hyvin käytäntö ja teoria. Puualan tarjoamat monipuoliset mahdollisuudet ovat silti yllättäneet. Haaveilen löytäväni monipuolisen työn, jossa saan olla tekemisissä erilaisten ihmisten kanssa. Puutekniikassa minua innostaa eniten puusta rakentaminen ja se viihtyvyys, mitä puu luo kiehtovalla olemuksellaan. Suomessa on paljon puualan osaamista, haluan olla mukana jatkamassa ja kehittämässä sitä.”

Lue lisää Ellin kokemuksista

Puutekniikan opiskelussa työelämä kulkee rinnalla koko ajan. Meillä tehdään harjoittelut aina kesätöinä. Harjoitteluissa olen oppinut paljon työstä käytännössä. Yritysvierailuja on jatkuvasti heti opintojen alusta lähtien. Vierailuilla olemme nähneet monipuolisesti teollisuutta ja yrityksiä. Suomen mahdollisuudet tällä alalla ovat tulleet hyvin tutuiksi. Puutekniikan opiskelu LAMKissa merkitsee sitä, että voi olla mukana jatkamassa Suomessa jo olevaa osaamista. Opintoihin liittyen olen iloinen myös kavereista, joihin olen tutustunut. Olen huomannut, että verkostoituminen kannattaa, ja kaiken lisäksi se on tosi mukavaa.

Opiskelu on kansainvälistä. Halutessaan voi lähteä myös vaihtoon. Itse olin vaihdossa Itävallassa, ja se oli mieleenpainuva kokemus. Oli rikastuttavaa tutustua sikäläisiin kollegoihin. Tavallaan kaikki oli hyvin samanlaista kuin täälläkin, mutta totta kai paikallinen kulttuuri toi kaikkeen oman vivahteensa.

Parasta puutekniikassa on mielestäni laaja-alaisuus ja monipuoliset työllistymismahdollisuudet. Suosittelen puutekniikkaa kaikille, jotka tykkäävät loogisesta päättelystä ja ongelmanratkaisusta. Puutekniikka on tekninen ala, mutta samalla käytännönläheistä tekemistä. Kun valmistuu LAMKista, on ehtinyt omaksua itselleen hyvät valmiudet. Opiskelujen aikana on saanut hyvän kuvan koko alasta ja sen mahdollisuuksista. Suosittelen!

Elli Pirhonen
puutekniikan opiskelija
Lahden ammattikorkeakoulu

Luovaa opiskelua – 70 % käytäntöä, kiinnostus metsään ja puuhun hyvä pohja

”Puutekniikan opiskelu merkitsee minulle sitä, että voin päästää luovuuden valloilleen. Näissä opinnoissa pääsee suunnittelemaan ja myös toteuttamaan alusta loppuun itse. Opiskelupaikkaa pohtiessani koin, että pitää tehdä jotain, missä on hyvä. Löysin puutekniikan, ja tässä ollaan. Haluaisin rakentaa puusta rumpuja – tehdä jotain sellaista, mitä kukaan ei ole vielä keksinyt.”

Lue Henrin kokemuksista

Itse opin parhaiten siten, että pääsen tekemään ja kokeilemaan. Parasta näissä opinnoissa onkin ehkä se, että käytännön hommaa on todella paljon. Laboratoriossa työskentelemme esimerkiksi laserin ja kuivaamon kanssa. Täällä ei jätetä asiaa siihen, että luettaisiin kirjasta, miten asia tehdään, vaan säädetään itse arvoja ja opitaan sitä kautta. Ajattelin, että teorian ja käytännön suhde olisi 50–50, mutta kyllä se on pikemminkin 30–70.

Opintoihin liittyvä yritysyhteistyö hyödyttää opiskelijoita monella tavalla. Tänä vuonna olin parilla messuilla esittelijänä ja sain toimeksiantoja, joita pääsen toteuttamaan. Työharjoittelussa hienopuusepänhommissa näin toimintaperiaatteet läheltä. Aloin miettiä, miten yritys toimii ja miten siinä pitää olla osallisena, jotta koko organisaatio toimisi mahdollisimman hyvin.
Puutekniikan opinnot sopivat erityisen hyvin ihmisille, joita kiinnostaa metsä ja puu. Puusepän opinnot tai tausta muotoilussa olisivat hyvä pohja. Täällä saa hyvät valmiudet mihin tahansa teollisuudenalaan, jossa ollaan tekemisissä puun kanssa, huonekaluteollisuudesta sahateollisuuteen. Tärkein asia, jonka olen tähän mennessä oppinut, on hyvän suunnittelun merkitys. Ei riitä, että piirtää paperille jotain ja aloittaa työt, vaan pitää suunnitella hyvin, tehdä kunnolliset työpiirustukset ja pohtia tehokkaat tuotantomenetelmät. Turhat työvaiheet syövät yrityksen tulosta, joten suunnittelu pitää tehdä hyvin alusta alkaen.

Kun valmistun, haluaisin päästä myynti-insinööriksi. Myyntityö kiinnostaa, ja minulla on siitä kokemusta kesätöistä. Toisaalta minua kiinnostaisi perustaa yritys soitinrakennusalalle. Haluaisin rakentaa puusta rumpuja – tehdä jotain sellaista, mitä kukaan ei ole vielä keksinyt. Uniikkia, ei bulkkitavaraa. Olisi yksi ainut, joka tekee sellaisia rumpuja, ja se olisin minä.

Henri Vauhkonen
puutekniikan opiskelija
Lahden ammattikorkeakoulu

Tekniikan alan opinnot ovat tekemistä, lukemista ja käytännön työkokemusta

Millaista opiskelu on käytännössä ja mitä sillä voi saavuttaa? Sanni ja Tuomas kertovat.
”Olen opiskellut lyhyen matikan sekä pakolliset kurssit fysiikkaa ja kemiaa, ja olen silti pärjännyt ihan hyvin. Tekniikan ala on monipuolista, siinä on sekä pänttäämistä että konkreettista tekemistä.”
”Opinnoissa on yllättänyt käytännönläheisyys. Jos vaikka tehdään jokin projekti, niin siihen tehdään itse prototyypit labrassa. Projekteista ja harjoittelujaksoista tulee jo paljon käytännön kokemusta työelämästä. Lukio oli paljon teoriapainotteisempi.”

Lue lisää Sannin kokemuksista

Sanni: ”Yleensä jos haet opiskelemaan insinööriksi, niin oletuksena on, että pitäisi olla esimerkiksi pitkä matikka lukiossa. Olen opiskellut lyhyen matikan sekä fysiikasta ja kemiasta ainoastaan pakolliset kurssit, ja olen silti pärjännyt ihan hyvin. Tekniikan ala on monipuolista, siinä on sekä lukemista että pänttäämistä, mutta myös konkreettista tekemistä. Pääsee tutustumaan yrityksiin ja tekemään yhteistyötä jo opiskeluvaiheessa. Käsitykset siitä, voiko nainen opiskella tai työskennellä tekniikan alalla ovat muuttuneet. Minunkin luokallani melkein puolet on tyttöjä.”

Tuomas: ”Insinöörin työt, joihin täällä kouluttaudutaan, voivat olla esimerkiksi työnjohto-, tuotekehitys- tai markkinointitehtäviä. Opinnoissa on yllättänyt eniten se, että tämä on niin käytännönläheistä. Jos vaikka tehdään jokin tutkimus tai projekti, niin siihen tehdään koekappaleet tai prototyypit ihan itse tuolla labrassa. Voidaan tehdä vaikka jokin huonekalu ja testata, että mitä se kestää. Ammattikorkeakouluun verrattuna lukio oli paljon teoriapainotteisempi. Yksi hyvä puoli on se, että on aika paljon yhteistyötä yritysten kanssa. On erilaisia projekteja ja ne pakolliset harjoittelujaksot, ja niissä tulee jo paljon käytännön kokemusta työelämästä.”

Sanni Saarinen ja Tuomas Manninen
puutekniikan opiskelijat
Lahden ammattikorkeakoulu

Puu on ekologinen raaka-aine, josta voi tehdä vaikka… polkupyörän!

”Puusepän koulutuksen jälkeen tein monta vuotta puusepän töitä, kunnes lähdin opiskelemaan eteenpäin. Puutekniikan koulutuksesta saa hyvät valmiudet työelämään. Firmoissa tunnetaan tämä koulutus aika hyvin, siitä on meille hyötyä. Harrastan maasto- ja maantiepyöräilyä, ja pitkäaikainen haaveeni on rakentaa polkupyörä suomalaisesta koivusta. Minulle on tärkeää, että raaka-aine on ympäristön kannalta kestävä.”

Lue lisää Matiaksen kokemuksista

Olen koulutukseltani puuseppä. Puutekniikan opinnot ovat luonteva jatkumo aiempaan osaamiseeni. Opiskelu merkitsee minulle ymmärrystä ympäristöstä ja siitä, miten käytetään raaka-aineena tehokkaasti ja ekologisesti. Minulle on tärkeää, että pääsen työskentelemään sellaisen raaka-aineen kanssa, joka on ympäristön kannalta tehokas ja kestävä.

Opinnoissa parasta on käytännön ja teorian suhde. Sopiva osa opinnoista on tutkimustyötä, ja laboratorion puolella pääsee sitten testaamaan asiat käytännössä. Nämä opinnot sopivatkin sellaisille, joilla pysyy vasara kädessä. Tietotaidon soveltaminen käytäntöön on tärkeä osa opintoja. Tärkein asia, mitä olen tähän mennessä oppinut, on puu raaka-aineena. Mistä se tulee, miten se tulee, miten se saadaan tehokkaasti käyttöön ja miten saadaan tuotettua mahdollisimman paljon erilaisia tuotteita.

Puutekniikan koulutuslinjalta saa hyvät valmiudet työelämään. Suomalaisissa firmoissa tunnetaan tämä koulutus aika hyvin, siitä on meille hyötyä. Yhteistyö on tiivistä – kurssien puitteissa käydään ekskursioilla ja yritysvierailuilla ja toteutetaan erilaisia projekteja yritysten toimeksiannosta. Kun kontaktit ovat hyvät, mahdollisuus saada kesätöitä ja myöhemmin myös työllistyä paranevat.

Haaveilen hyvästä, koulutusta vastaavasta työpaikasta. Haluaisin päästä toteuttamaan omaa insinöörin ammattitaitoa ja viemään osaamistani puualalla eteenpäin.

Matias Lappalainen
puutekniikan opiskelija
Lahden ammattikorkeakoulu

Valmistuttuaan Matias on työskennellyt UPM:ssä ja Iskussa. Nyt hän on Isku Interior Oy:n tekninen tuotesuunnittelija.

Yritysyhteistyö ja oman alan kesätyöt kerryttävät kokemusta puualasta

”Olen aina tiennyt, että haluan tekniikan alalle. Opiskelussa parasta on ollut yhteistyö yritysten kanssa ja yrityksille tehdyt projektit. Olen myös ollut joka kesä oman alan hommissa kesätöissä. Sitä kautta on kertynyt näkemystä ja kokemusta puualasta.”

Lue lisää Emman kokemuksista

Päätin lähteä kokeilemaan puutekniikkaa ja se tuntuu edelleen mielenkiintoiselta. Puutekniikan opiskelu sopii ihmisille, jotka tykkäävät sekä teoriasta että käytännönläheisestä työstä. Opintojen aikana saa tosi laajan kuvan koko puualasta – siitä, miten puu kulkee metsästä käyttäjälle. Tärkein puutekniikan opintojen aikana oppimani asia on monipuolinen tietämys siitä, millainen materiaali puu on.

Opiskeluissa hyvät kaverit ovat tärkeässä roolissa. Ryhmätyöskentely on tullut tutuksi. Kun olemme tehneet projekteja ja yhteistyötä opiskelukavereiden ja yritysten kanssa, olen huomannut, miten tärkeää on kyky työskennellä erilaisten ihmisten kanssa ja toimia ryhmässä.

Opiskelu on ollut käytännönläheisempää kuin odotin. Teemme labrassa erilaisia hommia – saatamme tehdä vaikka jonkin huonekalun ja testata sitä. Erilaiset projektit ovat olleet tosi mielenkiintoisia.

Haaveilen siitä, että valmistuttuani työni tulee olemaan sellaista, mistä tykkään. En tiedä vielä täsmälleen, mitä se olisi, mutta toivon että aamuisin tykkään mennä töihin.

Emma Salminen
puutekniikan opiskelija
Lahden ammattikorkeakoulu

Haaveena yrittäjyys ja tuotteiden keksiminen – opiskelussa kiinnostus on taustaa tärkeämpää

”Haaveilen ryhtyväni isona puualan yrittäjäksi. Olisi hienoa johtaa yritystä tai keksiä uusia tuotteita ja markkinoida niitä eteenpäin. Haluaisin luoda puusta uusia tuotteita rakennusalalle ja teollisuudelle. Puutekniikan opiskelu sopii kaikille, jotka ovat kiinnostuneita puusta ja siitä, mitä puusta voi tehdä. Aiemmalla opiskelutaustalla ei niinkään ole merkitystä, kiinnostus on tärkeintä.”

Lue lisää Jessen kokemuksista

Puu on aina kiehtonut minua. Olen jo nuoresta lähtien tehnyt puusta kaikenlaista, ja lukion jälkeen päätin, että lähden opiskelemaan puusta enemmänkin. Tulin Lahden ammattikorkeakouluun. LAMK antaa puutekniikan perustiedon, ja on sitten omasta itsestä kiinni, miten paljon haluaa panostaa puualan eri osa-alueisiin.

Puutekniikan opiskelu tarkoittaa minulle puusta oppimista: mitä puusta voi tehdä, millainen puu on, millaiset tuotantotavat siihen liittyvät. Kiinnostavinta on, kun opimme tekemään puusta kaikenlaista – uusia asioita, joita ei ole vielä keksittykään. Tärkein oppimani asia on se, että puuteollisuus ei rakennu vain yhdestä asiasta. Koko tuotantoketjua ja sen eri vaiheita pitää ajatella isona kokonaisuutena.

Opinnoista on tässä vaiheessa jäänyt mieleen hyvä luokkahenki ja ylipäänsä hyvä henki eri vuosikurssien puutekniikkaopiskelijoiden keskuudessa. On ollut kiva tehdä ryhmä- ja harjoittelutöitä hyvässä porukassa. Olin viime kesänä työharjoittelussa isäni pienessä höyläämössä. Se oli todella monipuolinen kokemus. Pääsin tutustumaan tuotantoketjun eri vaiheisiin. Näin, miten laudoista ja lankuista tehdään valmiita tuotteita ja miten ne kuljetetaan asiakkaille.

Jesse Kuusisto
puutekniikan opiskelija
Lahden ammattikorkeakoulu

Valmistuttuaan Jesse on työskennellyt myyntipäällikkönä Koskisen Oy:ssä.

Puutekniikan insinööriksi Lahden ammattikorkeakoulussa opiskelevat ovat saaneet mainiosti oman alan kesätöitä.

Tulevat puutekniikan insinöörit saavat opiskelun aikana hyvin oman alan kesätöitä – lue tarinat!

Puutekniikan insinööriksi Lahden ammattikorkeakoulussa opiskelevat työskentelevät kesällä oman alan töissä. Hyvin hoidettu kesätyö tarjoaa myös loistavat kontaktit ja mahdollisuudet pikaiseen valmistumisen jälkeisen, koulutusta vastaavan työpaikan saamiseen. Kesätöitä tarjoavat yritykset kertovat töistä ja tapaavat tulevia työntekijöitään PINO ry:n järjestämissä Kesäduuni-infoissa. Viimeksi tapahtumassa mukana olleet yritykset pystyivät tarjoamaan opiskelijoille noin 3 000 kesätyöpaikkaa Suomessa ja ulkomailla. Kaikkia niitä ei halutuilla puutekniikan insinööriopiskelijoilla täytetä, sillä yhtä opiskelijaa kohti oli tarjolla 30 kesätyöpaikkaa! Kokosimme tähän juttuun puutekniikan opiskelijoiden kesätyökokemuksia.

Lue tarinat

Juuson kesä: Toimistohommista kipinä puukaupallisiin opintoihin
”Työtehtävinäni olivat tilaustenkäsittely, asiakaspalvelu ja nimetyt projektit. Asiakaspalvelu ei entuudestaan ollut minulle järin tuttua, mutta toimihenkilötehtävät antoivat opinnoilleni uutta suuntaa – aloitan nimittäin opintoja täydentävän puukaupallisen linjan yhteistyössä LAMKin ja UPM:n kanssa.” Juuso Niinimäki (UPM-Kymmene Oyj)

Rasmuksen kesä: Uutta osaamista tulevaisuuteen
”Pääsin tekemään todella monipuolisesti erilaisia töitä. Opin käyttämään itselleni uusia työstökoneita, ja jatkossa toivon voivani hyödyntää kesän työkokemusta. Työllistyminen huonekaluteollisuuteen tai puurakentamiseen kiinnostaa.” Rasmus Toropainen (Studiokaluste Oy)

Henrin kesä: Teknistä myyntiä valmistumisen jälkeenkin?
”Työnä oli puuntyöstöön liittyvien tarvikkeiden tekninen myynti sekä koko myyntiprosessin opettelu tavaran tilaamisesta toimitukseen. Kun konttorilla istuminen alkoi kyllästyttää, saattoi lähteä käymään kentällä asiakkaiden luona. Kaupanteko ja heidän kanssaan jutteleminen oli kaikista opettavaisinta. Ei ollut sellaista työpäivää, jolloin olisi pärjännyt pelkällä suomen kielellä. Juuri nyt näen itseni ensi kesänä samoissa töissä Penopella – ja toivottavasti valmistumisen jälkeenkin.” Henri Vauhkonen (Penope Oy)

Juhon kesä: Laaja kuva vanerin tuotekehityksestä
”Työskentelin pääosin laboratoriossa ja vanerin laadunvalvonnassa. Välillä tein myös erilaisia selvitystöitä tuotekehityksen puolella. Parasta työssä oli saada laaja kuva vanerin tuotekehityksestä ja toiminnoista sekä yleisesti työelämästä konttorin puolelta. Lähden vaihto-opiskelijaksi Itävallan Salzburgiin, joten tulevaa kesätyötä en ole vielä miettinyt.” Juho Rekula (UPM-Kymmene Oyj)

Ivanin kesä: Vanerin vientimenestys houkuttelee
”Koska vaneri on jo pitkään aikaan ollut yksi tärkeimmistä vientituotteista, päätin tutustua paremmin sen valmistusprosesseihin. Kesän vaativin, mutta mielenkiintoisin tehtävä oli sorvaaminen. Jatkossa veikkaisin jatkavani töitä vanerin parissa. Uskon, että sen kautta avautuvat monet ovet muihin maihin.” Ivan Semenov (Koskisen Oy)

Jessen kesä: Työkokemus kertoo, mikä kiinnostaa
”Työtehtävät olivat monipuolisia ja oman alan kannalta opettavaisia. Käytännön työkokemuksen kautta tiedän paremmin, mikä minua tulee kiinnostamaan isona, jolloin pystyn keskittymään itseäni kiinnostaviin opintoihin.” Jesse Kuusisto (Imex Wood Oy)

Aino-Maijan kesä: Monipuoliset tehtävät ja hyvä työyhteisö
”Toimenkuvaani kuuluivat ikkunakarmien maalaaminen matalapaineruiskukoneella ja siihen liittyvät tehtävät. Parasta oli sosiaaliset ja auttavaiset työntekijät. Kun kaivattiin apua tai pientä piristystä, niin oli ympärillä ihmisiä, joilta saattoi mennä pyytämään apua – puhumaan ja nauramaan. Tulevaisuudessa suurin haaveeni on perustaa oma yritys.” Aino-Maija Hemilä (Lammin Ikkunat ja Ovet)

Mikan kesä: Osa-aikatöistä helppo jatkaa kesätöihin
”Koskiselle haettiin osa-aikaista. Päätin yrittää, ja muutamaa päivää myöhemmin kirjoitimme jo sopimusta. Tein töitä koulun ohella, mistä oli sitten helppo jatkaa myös kesätöihin. Hyvänä puolena pidin työkavereita, monipuolisuutta ja joustavuutta suuntaan jos toiseenkin.” Mika Pekkanen (Koskisen Oy)

Antin kesä: Kehittäviä tehtäviä ja kielitaitoa
”Viihdyin niin hyvin, että jatkoin samassa työssä myös seuravana kesänä. Edes Viron palkkataso, noin viidesosa Suomen palkasta, ei haitannut. Työtehtävät olivat sopivan haastavia, mikä kehitti osaamistani laajasti. Myös urheiluun pystyin keskittymään suhteellisen hyvin. Tulevaisuuden kannalta merkittävintä oli kielitaidon paraneminen. Ensimmäisen kesän puhuin englantia, mutta toisena vuonna panostin tosissani viron opiskeluun.” Antti Komulainen (UPM-Kymmene Oyj, Otepää, Viro)

Tiinan kesät: Kesätyöinfosta suoria kontakteja
”Olen osallistunut kahtena vuonna PINOn järjestämään kesätyöinfoon. Tapahtuma on erittäin hyödyllinen, koska sieltä saa suoraan yhteystietoja yritysten edustajiin kesätöiden hakemista varten. Lisäksi siellä on mahdollisuus päästä juttelemaan yritysten edustajien kanssa. Ensin olin Koskisen talotehtaan pintakäsittelylinjastolla ja sitten Stora Enso Packagingissa myyntiassistenttina. Vuonna 2013 kesätyöt tilastoitiin, ja silloin avoinna olleista 250 paikasta löytyi kesätyöpaikka jokaiselle tapahtumaan osallistuneelle.” (Tiina Leppänen, Koskisen Oy ja Stora Enso Oyj)

Puutuoteteollisuuteen iskee pula vauhkosista

”Puutekniikan insinööriopinnoissa suurin yllätys on ollut mittava yritysyhteistyö, jossa pääsee tutustumaan yritysten toimintaan ja saa kontakteja tulevaan. Suomalainen puutuotealan osaaminen on kuitenkin vaarassa, sillä ainoaksi insinöörien koulutuspaikaksi jäävä Lahti ei välttämättä pysty vastaamaan kysyntään.”

Lue lisää Henrin kokemuksista

Yläasteen kannustava opettaja sai puutekniikan opiskelija Henri Vauhkosen hurahtamaan puutöihin. Yläastevuosina puukäsitöiden parissa vierähti yhdeksänkin tuntia viikossa. Ei siis ihme, että lukiolaisena hänen huoneensa kalusteet olivat jo pitkälti omaa tuotantoa. Suosikkipuu on helposti muokattava ja riittävän kova suomalainen koivu. Tosin esimerkiksi rumpujen valmistusta voisi kokeilla uppotukistakin, sillä sen syyt ovat tiheässä ja pihka vähissä. Tuottavuus taas olisi miehen käsityksen mukaan parhaimmillaan viiluksi sorvatusta tukista tehdyissä hienoissa vanerituotteissa.

Puutekniikan insinööriopinnot Lahden ammattikorkeakoulussa (LAMK) ovat olleet Henri Vauhkoselle tähän mennessä varsin mielenkiintoisia. Suurin yllätys on ollut yritysyhteistyön määrä. Ihan kaikkiin projekteihin ei ole edes aika riittänyt. Yhteistyöprojekteissa pääsee tutustumaan yritysten toimintaan ja saa kontakteja tulevaisuutta varten. Käytännön töiden osuus opiskeluun käytetystä ajasta on noussut arviolta jo 70 prosenttiin.

LAMKin puutekniikan vastuuopettaja Jari Suominen on huolissaan puutekniikan osaamisesta Suomessa, sillä Lahti on jäänyt nyt jo ainoaksi alan insinööriopintoja tarjoavaksi oppilaitokseksi. Pula osaajista ei näy vielä, sillä koulutuksen lopettaneiden oppilaitosten viimeisillä vuosikursseilla opinnot ovat vielä kesken. Pula puutekniikan insinööreistä iskee puutuoteteollisuuteen 2010-luvun lopulla. Lahdella on pitkät perinteet sekä puutuoteteollisuuden että puutekniikan koulutuksen keskuksena. Lahdessa ja sen lähialueilla on paljon puutuoteyrityksiä, jotka tarjoavat myös harjoittelupaikkoja LAMKin opiskelijoille.

Haastattelu: Yleisradio / Pirjo Koskinen (julkaistu Ylen luvalla)
Kuva ja referaatti: Pieni viestintätoimisto / Kimmo Pitkänen